Başvuru Koşulları

EĞİTİM DİLİ:

Üniversitemizde eğitim dili Türkçedir.

BAŞVURULARINDEĞERLENDİRİLMESİ

1. Adayların başvuruları Komisyontarafından değerlendirilecektir.

2. Sonuçlar www.bozok.edu.tr web sayfasında duyurulacaktır.

3. Kabul edilen adaylara Üniversitemiz tarafından kabul mektubu gönderilecektir. Adayların bu kabul mektubu ile ülkelerindeki (veya en yakın) Türkiye Büyükelçiliği ne giderek “Öğrenim Vizesi” almaları gerekmektedir. Öğrenim vizesi Türkiye’ye giriş yapmak ve Üniversitemize kayıt yaptırmak için mutlaka gereklidir.

4. Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmesi tamamen Bozok Üniversitesinin önceliğinde dir. Bozok Üniversitesi kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Gerek görüldüğünde ek kontenjanlar da ilan edilebilir. Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez. Başvuru koşullarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz. Başvuru koşullarını taşımadığı belirlenen adayların kayıtları iptal edilir.KOŞULLAR

 

  1. Bozok Üniversitesi Lisans ve Önlisans Programlarına Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulü, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının “Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esasları” ile Üniversite Senatosu Tarafından kabul edilen “Bozok Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Başvuru ve Kayıt Kabul Esasları” na uygun olarak yapılacaktır.
  2. Adaylardan başvuru için aşağıdaki sınavlardan alınan taban puan ve üstünde puan alanların başvuruları kabul edilebilecektir.
  3. Başvuracak Adaylar:

a)  Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla; 

             1) Yabancı uyruklu olanların,

             2) Doğumla Türk vatandaşı olup daİçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunlarınTürk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının TürkVatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkinBelge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk VatandaşlığıKanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı anaveya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmübulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların TürkVatandaşlığı Kanunu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)

             3) Yabancı uyruklu iken sonradankazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çiftuyrukluların

            *4) a) )01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretimine devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise)tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil ) yurt dışında öğrenci kabul kontenjanlarına başvuru yapabileceğine"

                    b) )01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC  hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların / ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC  dışında bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) başvuru yapabilmelerine,

 

             5) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de orta öğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların, başvurularının kabul edilmesi,

 b) Adaylardan 

             1) T.C. uyruklu olup orta öğreniminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,

            2) K.K.T.C. uyruklu olanların(orta öğreniminin tamamını K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselerekayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

           *3) a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, ( a maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç ),

            4) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (orta öğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

           5) Türkiye’deki büyükelçiliklerbünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerdeöğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendindetanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyrukluların

 

başvurularının kabul edilmemesi,

 

 


Yukarı Çık