Başvuracak Öğrencilerin Dikkatine

T.C

Emniyet Genel Müdürlüğü Yabancılar Hudut İltica Dairesi Başkanlığı

YABANCI ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME FORMU

Türkiye'de Yüksek Öğretim Kurumlarının her seviyesinde öğrenim görecek yabancı öğrencilerin giriş, vize ve ikamet izni işlemlerine dair yapmaları gereken işlemler hakkında bilgilendirmedir.

1- Yurt Dışında Yapılacak İşlemler (Vize İşlemleri)

Yabancı öğrencilerin Türkiye'nin dış temsilciliklerine aşağıdaki belgelerle birlikte müracaat ederek "öğrenim vizesi" almaları gerekir.

a) Öğrenim göreceği yüksek öğretim kurumundan alacağı kabul mektubu veya eşdeğer bir belge,

b) Geçerli ve uzun süreli pasaport,

c) Türkiye'de öğrenim süresince geçimini sağlayacak maddi imkânlara sahip olduğu gösteren (banka hesabı, burs belgesi vb.) dair belge,

d) Uyruğa ve karşılıklılığa göre belirlenen vize harcı,

e) Konsolosluk tarafından ilave belgeler istenebilir.

2- Ülkemize Gelişlerinden İtibaren Yapmaları Gereken İşlemler (İkamet İşlemleri)

Öğrenim vizesi alan yabancıların Türkiye'ye uluslararası yolu trafiğine açık olan hudut kapılarından yasal olarak giriş yapmaları gerekir. Türkiye'ye girilen tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde aşağıdaki belgelerle birlikte öğrenim görülecek İl'in Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesine müracaat ederek Yabancılara Mahsus İkamet Tezkeresi alınması zorunludur.

a) Yüksek öğretim kurumundan aldıkları kayıt/kabul belgesi veya eşdeğer bir belge,

b) Geçerli ve uzun süreli pasaport,

c) Dış temsilcilikten alınan öğrenim vizesi,

d) Türkiye'de öğrenim süresince geçimini sağlayacak maddi imkânlara sahip olduğu gösteren (banka hesabi, burs belgesi vb.) dair belge,

e) Her yıl başında Resmi Gazetede yayımlanan ikamet tezkeresi değerli kâğıt bedeli,

f) Gerekli görüldüğü takdirde ilave belgeler istenebilir.

3- İkamet Tezkeresi Aldıktan Sonra Yapılacak İşlemler (Bildirim İşlemleri)

a) Öğrenim amaçlı ikamet tezkeresi alan yabancı öğrenciler Yabancılara Mahsus Kimlik Numarası tahsis işlemini Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Kimlik Numarası Sorgulama Sayfası https://tckimlik.nvi.gov.tr/AnonimSorgu.htmlinternet adresinden öğrenilebilmektedir.

b) İkamet tezkere süresini uzatmak isteyen yabancı öğrencilerin ikamet tezkeresinde belirtilen sürenin sona ermeden önce ya da son ermesinden en geç 15 gün içerisinde Emniyet Yabancılar Birimlerine müracaat ederek süresini uzatmaları gerekmektedir.

c) Mezuniyet, okuldan kaydını sildirme, öğrencilikle ilişiğinin kesilmesi, devamsızlık vb. hallerde meydana gelecek değişiklikler 15 gün içerisinde, adres değişikliği ise 48 saat içerisinde Emniyet Yabancılar Birimlerine bildirilmesi gerekmektedir.

d) İkamet tezkerelerinde silinti ve kazıntı yapılmaması ve ikamet tezkerelerinin kaybedilmesi durumunda derhal Emniyet Yabancılar Birimlerine müracaat ederek yenisinin alınması gerekmektedir.

Yukarı Çık